2.- Participació i selecció

“ESPAI HIVERNACLE”: ESPAI ARTÍSTIC DEL COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA, ANTIGA UNIVERSITAT LABORAL DE TARRAGONA

 

  • L´espai està obert tant a artistes com a entitats que vulguin mostrar les activitats que realitzen, amb l’objectiu de divulgar aspectes que es considerin d’interès tant pel CET com per la ciutadania.

  • En general, els criteris per establir la prioritat i la distribució de les exposicions /mostres passaran per una valoració de l’interès i la qualitat, tant pedagògica com artística o altres aspectes que es creguin valorables, de les manifestacions que hi concorrin.

  • Es tindrà en compte en la programació de l´espai “hivernacle” d´acord amb un criteri de diversitat d’artistes, per donar el màxim d’oportunitat a tothom.

  • La comissió avaluadora notificarà a les propostes presentades, si poden exposar i el període per exposar.