1.- Dels espais

“ESPAI HIVERNACLE”: ESPAI ARTÍSTIC DEL COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA, ANTIGA UNIVERSITAT LABORAL DE TARRAGONA

 

La creació de “L´Espai hivernacle” té la finalitat bàsica de tot espai expositiu; la promoció, el suport i la divulgació de manifestacions artístiques, tant de la ciutat de Tarragona i comarca com d’altres procedències. A banda d’aquest principi general, i sempre que sigui possible, s’especialitzarà segons els criteris següents: 

  • Creacions d´artistes novells per a la divulgació de la seva obra

  • Arts /Temes relacionats en l´àmbit educatiu

  • Manifestacions artístiques siguin pictòriques, fotogràfiques… de diversa índole.