4. Condicions per exposar

“ESPAI HIVERNACLE”: ESPAI ARTÍSTIC DEL COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA, ANTIGA UNIVERSITAT LABORAL DE TARRAGONA

 

L’artista / expositor haurà de personar-se a la Gerència del CET i signar les condicions d’us de l’Espai Hivernacle, les clàusules són les que esmenta l’apartat 3 del present document.

Els sol·licitants cal que presentin:

  • El seu currículum reduït (màxim 15 línies),

  • Una fotografia de l’autor

  • Fotografies de l’obra, que podrà ser utilitzada en la divulgació de l’exposició.

L’autor podrà deixar informació de la seva obra.

Aquest documents es poden enviar on.line al següent e.mail: