ESPAI HIVERNACLE

ESPAI ARTÍSTIC DEL COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA, ANTIGA UNIVERSITAT LABORAL DE TARRAGONA

L’espai artístic del CET s’emmarca en un seguit d’actuacions dirigides a la promoció d’esdeveniments de caire artístic i cultural que tenen com a epicentre un espai que forma part de la Residència d'Estudiants "Eugeni d´Ors".

                                         

L¨IDEARI de L’”Espai Hivernacle” :

La creació de l’espai artístic avarca dos eixos fonamentals :
  • La dinamització i reutilització innovadora d´un espai com és el passadís que compren des de l’entrada de la Residència Eugeni d'Ors fins a la porta d’accés a la sala bike, que està integrat a la vida residencial.
  • D´altra banda, aquest espai permetrà realitzar exposicions i/o mostres que divulguin l’obra dels artistes expositors a la vida educativa de la Residència i al mateix temps permetrà bastir un pont a través d´aquestes propostes artístiques a la dinamització de la nostra ciutat , Tarragona.